PLATA DIVIDEND 2023

PLATA DIVIDEND 2022

Comunicat privind disponibilitate Raport Anual 2022
Hotarari AGEA 25.04.2023
Hotarari AGOA 25.04.2023
Note situatii financiare 31.12.2022

Raport al Consiliului de Administratie pentru 2022 
Punctul 10 - Propunere CA numire auditor SIFI CJ LOGISTIC
Propunere CA punctul 2 si 3 AGOA SIFI CJ LOGISTIC 25.04.2023
Propunere CA ptr punctele 7 si 9 AGOA SIFI CJ LOGISTIC 25.04.2023
Proiect de hotarari AGOA SIFI CJ LOGISTIC 25.04.2023

Proiect de hotarari AGEA SIFI CJ LOGISTIC 25.04.2023


Împuternicire speciala AGOA SIFI CJ LOGISTIC_25.04.2023


Împuternicire speciala AGEA SIFI CJ LOGISTIC_25.04.2023


Convocator SIFI CJ LOGISTIC S.A._AGOA_AGEA 25.04.2023
BVC+PI 2023 SIFI CJ LOGISTIC
Buletin vot secret AGOA SIFI CJ LOGISTIC_25.04.2023
Buletin vot deschis AGOA SIFI CJ LOGISTIC_25.04.2023
Buletin vot deschis AGEA SIFI CJ LOGISTIC_25.04.2023
Buletin vot corespondenta AGOA SIFI CJ LOGISTIC_25.04.2023
Buletin vot corespondenta AGEA SIFI CJ LOGISTIC_25.04.2023
Bilant LOGISTIC 2022 SEMNAT

Raport curent - Comunicat privind plata dividendelor 2021
Convocator AGEA 28.06.2022 - completat si Raport curent la 15.06.2022

Solicitare completare ordine de zi AGEA 28-29.06.2022
MATERIALE AGEA 28-29.06.2022

Buletin de vot  AGEA 28-29.06.2022 - actualizat 

Buletin de vot  prin corespondenta AGEA 28-29.06.2022 - actualizat

Imputernicire speciala AGEA 28-29.06.2022 - actualizat 

Proiect Hotarari AGEA 28-29.06.2022 - actualizat

Informatii utile pentru actionari AGEA 28-29.06.2022


Convocator AGEA 28.06.2022
Comunicat privind disponibilitate Raport Anual 2021
MATERIALE AGOA 26-27.04.2022
Hotarari AGOA 26.04.2022

Raport curent, Erata Convocator AGOA 26-27.04.2022


Convocator AGOA 26-27.04.2022
Raport al Consiliului de Administratie pentru 2021
Declaratie Guvernanta Corporativa Anexa Raport CA 2021
Raport audit 31.12.2021
Situatii financiare 31.12.2021
Note situatii financiare 31.12.2021
Propunere CA repartizare profit 2021
Propunere BVC 2022 si Plan de Investitii 2022
Propunere CA remuneratii pct 6,8

Propunere CA pct 9


Imputernicire speciala AGOA
Informatii utile pentru actionariAGOA 26-27.04.2022

Proiect hotarari AGOA


Buletin vot AGOA - prin corespondenta
Buletin vot AGOA - deschis
Buletin vot AGOA - secret
Comunicat privind disponibilitate Raport semestrial S1 2021
Comunicat privind plata dividendelor
Comunicat privind disponibilitate Raport Anual 2020

Hotarari AGOA 22.04.2021


MATERIALE AGOA 22-23.04.2021
Convocator AGOA 22-23.04.2021
Raport al Consiliului de Administratie pentru 2020

Declaratie Guvernanta Corporativa Anexa Raport CA 2020

Raport de audit 31.12.2020

Situatii financiare 31.12.2020


Note situatii financiare 31.12.2020


Propuneri CA repartizare dividende AGOA 22-23.04.2021

Proiect BVC 2021

Plan de investitii 2021

Propunerea CA pct. 9
Lista candidaturi administratori
Propunerea CA pct. 11 - 12
Propunerea CA pct. 14
Informatii utile pentru actionari AGOA 22-23.04.2021

Proiect hotarari AGOA
Imputernicire speciala AGOA
Buletin vot AGOA - prin corespondenta
Buletin vot AGOA - deschis
Buletin vot AGOA - secret
Disponibilitate Raport semestrial S1 2020

Comunicat privind disponibilitate raport anual 2019


Raport curent 28.04.2020


MATERIALE AGOA 27-28.04.2020


Convocator AGOA 27-28.04.2020

Raport de gestiune administratori  2019

Raportul auditoriului financiar 2019
Bilant la 31.12.2019
Note situatii financiare 2019
Propunere repartizare profit net 2019
Proiect BVC 2020
Plan investitii 2020

Propunerea CA pct. 5-6


Propunerea CA pct 7
Propunerea CA pct 8
Proiect Hotarari AGOA

Informatii utile pentru actionari  AGOA 27-28.04.2020

Imputernicire speciala AGOA
Buletin vot AGOA - prin corespondenta
Buletin vot AGOA - deschis
Buletin vot AGOA - secret
Materiale AGEA 13-14.01.2020

Buletin vot AGEA 13-14.01.2020

Buletin vot prin corespondenta AGEA 13-14.01.2020

Imputernicire speciala AGEA  13-14.01.2020

Informatii utile pentru actionari  AGEA 13-14.01.2020 

Proiect Hotarari AGEA 13-14.01.2020Raport curent CACU-convocarea AGEA 13-14.01.2020


Comunicat privind disponibilitate raport semestrial 2019


Comunicat privind plata dividendelor


Hotarari AGOA 23.04.2019


Convocator AGOA 23-24.04.2019


Materiale AGOA 23-24.04.2019

Raport al consiliului de administratie pentru 2018

Raportul auditorului financiar 2018

Situatii financiare anuale 31.12.2018

Note situatii financiare 31.12.2018

Propunere repartizare profit net 2018

Proiect BVC 2019

Plan investitii 2019

Propunere numire auditor financiar 2019

Propunere remuneratii administratori 2019

Formularistica AGOA 23-24.04.2019

Buletin de vot  AGOA 23-24.04.2019

Buletin de vot secret AGOA 23-24.04.2019
Buletin de vot  prin corespondenta AGOA 23-24.04.2019

Imputernicire speciala AGOA 23-24.04.2019

Proiect Hotarari AGOA 23-24.04.2019

Informatii utile pentru actionari AGOA 23-24.04.2019

Raport curent la 25.01.2019 - Calendar financiar pentru anul 2019

Raport semestrial CA_2018


Raportari contabile semestriale 2018

Note la raportari contabile semestriale 2018

Declaratie L 24/2017

CIM 89857_8.03.2018_ONRC _SIFI CJ LOGISTIC SA


Comunicat privind plata dividendelor


Raport anual 2017


Hotarari AGOA 26.04.2018


Convocator AGOA 26-27.04.2018


MATERIALE AGOA 26-27.04.2018
Raport al consiliului de administratie pentru 2017

Raportul auditorului financiar 2017

Bilant la 31.12.2017


Note situatii financiare 2017

Propunere repartizare profit 2017


Proiect BVC 2018

Plan Investitii 2018

Propunere numire auditor financiar


Propunere remuneratii administratori 2018

FORMULARISTICA AGOA 26-27.04.2018
Buletin de vot  AGOA 26-27.04.2018

Buletin de vot secret AGOA 
26-27.04.2018

Buletin de vot  prin corespondenta AGOA 
26-27.04.2018

Imputernicire speciala AGOA 26-27.04.2018
 

Proiect Hotarari AGOA 26-27.04.20178


Informatii utile pentru actionari AGOA 26-27.04.2018
Buletin de vot  AGOA 27-28.04.2017

Buletin de vot secret AGOA 27-28.04.2017

Buletin de vot  prin corespondenta AGOA 27-28.04.2017

Procura speciala AGOA 27-28.04.2017 

Proiect Hotarari AGOA 27-28.04.2017

Informatii utile pentru actionari AGOA 27-28.04.2017

Raport curent la 17.03.2017


Raport curent la 02.03.2017


Raport curent la 27.01.2017


Raport curent la 29.11.2016


Raport curent la 22.11.2016


Raport curent la 07.11.2016


Raport curent la 21.10.2016


Raport curent la 07.10.2016


Raport curent la 30.09.2016


Raport curent 23.09.2016


Raport semestrul I 2016


Bilant semestrul I 2016

Declaratie cf. art.30 din L 82/1991

Raport curent 06.06
.2016

Raport anual 2015


Hotarari AGOA 25.04.2016
Hotarari AGEA 25.04.2016

Raport curent la 08.04.2016


Convocator AGOA si AGEA 25-26 aprilie 2016

MATERIALE AGOA SI AGEA 25-26.04.2016

Raport de gestiune administratori 2015

Raportul auditorului financiar 2015


Bilant la 31.12.2015


Note situatii financiare 2015

Propunere repartizare profit 2015

Proiect BVC 2016

Plan Investitii 2016

Propunere remuneratii 2016

Propunere numire auditor financiar


Material schimbare sediu social 2016


Material credite 2016

Raport curent 12.02.2016 (Ref.litigiu)

Raport curent si Hotarari AGOA din 13.01.2016


Convocator AGOA 13-14 ianuarie 2016

 Raport curent si Hotarari AGOA din 13.01.2016

Raport curent ref. litigiu privind cerere retragere din societate


Raport curent si Decizie BVB 839/29.07.2015


Raport curent si Decizie ASF
 1632/16.07.2015

Raport curent privind obtinere acord principiu BVB

Hotarari CA din 13.03.2015 privind consultantul autorizat IFB FINWEST SA

Raport semestrial 2015

Raport anual 2014

Bilant 31.12.2014 

Note la bilant 31.12.2014

Raportul auditorului financiar 2014

Anexe

MATERIALE AGOA SI AGEA 28.04.2015

Hotararile AGOA din 28.04.2015

Hotararile AGEA din 28.04.2015

Completare Convocator AGOEA 379/09.04.2015

Convocator AGOEA 295/23.03.2015


Raport de gestiune administratori 2014  

Bilant 31.12.2014

Note la bilant 31.12.2014

Raportul auditorului financiar 2014

Propunere repartizare profit 2014

Proiect BVC 2015

Proiect Plan Investitii 2015

Propuneri privind credite 2015

Propunere remuneratii

Propunere numire auditor

Raport CA conform L 151/2014, art.2, alin.2


Horarari AGEA 19.02.2015

Hotarari AGEA 10.11.2014


Hotarari AGOA 10.11.2014

Solicitare publicare comunicat de presa

Publicare comunicat disponibilitate raport anual_Bursa 29.08.2014


HOTARARI-AGOA 25.04.2014

CVORUMUL SI REZULTATUL VOTURILOR EXPRIMATE

RAPORT ANUAL 2013


SITUATII FINANCIARE LA 31.12.2013

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE 31.12.2013

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT KPMG

CIM HOTARARI AGOA 07.08.2013

CIM 18.10.2013 MODIFICARE DATE ASOCIATI 

DECLARATIE INTOCMIRE SITUATII FINANCIARE 31.12.2013

LISTA PERSOANE AFILIATE 2013